Vad är Radon och Varför är det Farligt?

Radon är en radioaktiv gas som naturligt förekommer i marken. När den tränger in i våra bostäder, samlas den ofta i höga koncentrationer, särskilt i källare och på bottenvåningen. Långvarig exponering för radon kan leda till lungcancer, vilket gör det till en av de främsta orsakerna till lungcancer hos icke-rökare. Åtgärda Radon i Ditt Hus:…

Läs mer